CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com

Nhân viên tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân phải tham gia các khóa đào tạo nào?

Các công việc tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân được coi là công việc bức xạ. Một số máy, thiết bị có sử dụng bức xạ hạt nhân như sau:

   Các công việc tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân được coi là công việc bức xạ. Một số máy, thiết bị có sử dụng bức xạ hạt nhân như sau:
   - Trong y tế: Máy X quang thường quy; Máy X quang chiếu chụp mạch, chiếu chụp can thiệp; Máy X quang vú; Máy X quang di động; Máy X quang răng; Máy chụp cắt lớp vi tính (CT, PET/CT). Các thiết bị xạ trị: Máy xạ trị Co-60; Máy xạ trị gia tốc tuyến tính (LINAC); Máy xạ trị bằng chùm tia ion, proton; Máy xạ trị gamma knife, cyber – knife; Máy xạ trị áp sát,…
   - Trong công nghiệp: Thiết bị phát tia X dùng kiểm tra hành lý; Thiết bị phát tia X chụp ảnh công nghiệp; Thiết bị phát tia X dùng trong nghiên cứu và chiếu xạ; Thiết bị đo mức chất lỏng; Thiết bị phân tích hàm lượng kim loại; Thiết bị phân loại tạp chất; Thiết bị đo bề dày,…
 
   Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta phân tích ở 02 khía cạnh quản lý nhà nước ở 02 Bộ.
   I. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ
   1. Điều 18 Luật Năng lượng nguyên tử (Luật NLNT) quy định: các công việc tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân được coi là công việc bức xạ. Nhân viên làm các công việc này được coi là nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật NLNT.
   2. Điểm a khoản 1 các Điều 5, 6, 7 và 8 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử quy định “nhân viên bức xạ phải có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ”; Khoản 7 Điều 4 Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định. Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phải được cấp bởi tổ chức có Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ về đào tạo an toàn bức xạ.
   3. Hoạt động đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 22/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Hiệu lực giấy chứng nhận là 03 năm.
   4. Khoản h Điều 27 Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hành vi “không tổ chức đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ, hạt nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định” bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.
 
công việc tiếp xúc bức xạ trong y tế
Công việc vận hành thiết bị X quang thú y (thiết bị có sử sụng bức xạ hạt nhân)
 
   Như vậy, dưới góc độ về an toàn bức xạ thì nhân viên bức xạ phải được đào tạo về an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN là đủ và đáp ứng theo quy định hiện hành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
   Thời gian và nội dung đào tạo an toàn bức xạ như sau:
 • Thời gian đào tạo ban đầu là từ 12 đến 14 giờ tùy vào đối tượng (định kỳ 3 năm học lại 1 lần, lần học định kỳ cũng là từ 12 đến 14 giờ tùy vào đối tượng), trong đó 01 bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo.
 • Nội dung đào tạo gồm:
+ Kỹ thuật (Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bức xạ, nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị, bảo đảm an toàn bức xạ,..);
+ Pháp luật (Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ,…).
 
   II. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
   1. Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở y tế
   2. “Công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân, điện từ trường” là 01 trong 32 nhóm công việc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.
   3. Hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn hiện nay đang được thực hiện theo quy định Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 3 có quy định: “... Đối với những nội dung học bắt buộc mà người học đã tham dự học ở chương trình khác thì được miễn học lại”.
   4. Khoản 1 Điều 25 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định: Nếu không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (tùy thuộc vào số lượng người lao động không được tham gia huấn luyện).
 
công việc tiếp xúc ion hóa, bức xạ trong công nghiệp
Công việc vận hành máy soi chiếu hành lý tại sân bay (thiết bị có sử sụng bức xạ hạt nhân)
 
Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 như sau:
 • Thời gian huấn luyện ban đầu là 24 giờ (định kỳ 2 năm học lại 1 lần, lần học định kỳ là 12 giờ), trong đó 01 bài kiểm tra lý thuyết 2 giờ kết thúc khóa huấn luyện.
 • Nội dung huấn luyện gồm:
+ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
+ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
+ Nội dung huấn luyện chuyên ngành;
+ Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.
 
III. Kết luận
   Người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân phải đào tạo 2 nội dung:
   1. Đào tạo an toàn bức xạ và được cấp giấy chứng nhận bởi đơn vị đào tạo có chức năng
mẫu giấy chứng nhận đào tạo ATBX
Mẫu giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo Thông tư 34/BKHCN
   2. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 và được cấp thẻ an toàn
mẫu thẻ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Mẫu thẻ an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP
   Lưu ý: Nếu đã được đào tạo theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN thì khi huấn luyện về nội dung an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì bỏ qua nội dung đào tạo về an toàn bức xạ.
 
   Công ty CP Khoa học kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt có trụ sở tại số 364, Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Văn phòng giao dịch và địa điểm đào tạo tại đường DX17, Kp Phú Thọ, Phường Phú Chánh, Tp Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cách tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 2km). Công ty chúng tôi có các đơn vị trực thuộc
 • Trung tâm Kỹ thuật an toàn bức xạ II
 • Trung tâm Kiểm định an toàn và đo lường III
 • Trung tâm Phân tích và Quan trắc Môi trường KV3
Công ty Việt là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực. Các sản phẩm, dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:
1. Lĩnh vực huấn luyện, đào tạo và dạy nghề ngắn hạn
- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (giấy phép).
- Đào tạo an toàn bức xạ (giấy phép).
- Dạy nghề ngắn hạn: vận hành xe nâng, thiết bị nâng hạ, máy nén khí, lò hơi, xe lu, xe cuốc, xe ủi, xe xúc, cắt gọt kim loại.
- Đào tạo kỹ thuật đo lường, hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn phương tiện đo.
2. Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và dịch vụ khác 
- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo lường: Lĩnh vực khối lượng, nhiệt độ, áp suất, tủ an toàn sinh học, tủ cấy vi sinh, phòng sạch,…
- Kiểm định kỹ thuật an toàn: Lò hơi, xe nâng, thang máy, cầu trục, palăng,…
- Quan trắc môi trường lao động.
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm.
- Các dịch vụ KHCN khác theo quy định pháp luật 
3. Lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử
- Kiểm định thiết bị bức xạ: X Quang, CT, nha, nhũ,...
- Kiểm xạ khu vực làm việc.
- Cung cấp p và đọc liều kế cá nhân,…
- Tư vấn hồ sơ xin cấp phép lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử.
- Tư vấn, thiết kế, thi công phòng X Quang,...
4. Cung cấp máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, sản phẩm cơ khí.
- Cung cấp máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm.
- Cung cấp dụng cụ, thiết bị, máy móc ngành KHCN, giáo dục và môi trường.
   
   Phương châm hoạt động của chúng tôi là CHẤT LƯỢNG – VƯƠN TỚI TẦM CAO. Với hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đội ngũ nhân viên có trình độ, chúng tôi cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi xây dựng những giá trị đạo đức bền vững, với mong muốn đem đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng bằng việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh.
   
Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt
Địa chỉ: 364, Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
VPGD: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
VP tại TpHCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028)9999 0979 – (0274) 3 868 738
Website: www.vietsci.com; Email: viet@vietsci.com
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách./.

Tin khác:

Quy định mới về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm năm 2024

Hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia...

Thông báo tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân Tháng 5/ 2024

Công ty CP Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) cấp phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Giấy phép số: 26/2024/GCN), được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép đào tạo an toàn bức xạ (Giấy phép số: 49/2019/ĐK/ATBXHN)

Đào tạo Kiểm định viên thiết bị X-quang năm 2024

Nhằm bổ sung lực lượng kiểm xạ viên, kiểm định viên thiết bị x - quang cho các Công ty, các Trung tâm thực hiện dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ 15/04/2024 đến ngày 27/04/2024, Trung tâm Kỹ thuật an toàn bức xạ II phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn bức xạ Hạt nhân và Ứng phó sự cố...

Tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm năm 2024

Đối với vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ: Quy định tại Điều 8, Mục 1, Chương III, Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên...

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người trực tiếp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, sành, sứ, thủy tinh, nhựa.

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở...

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh